Přeskočit navigaci

Novinky

Informace pro rok 2008

Informace pro rok 2008

Zdravíme Vás v novém roce 2008 a jsme zde s prvními informacemi roku 2008.

Koncem roku 2007 Občanské sdružení pro Prader - Willi syndrom založilo bankovní účet u Poštovní spořitelny.

Identifikace účtu:
číslo: 218915385/300
IBAN: CZ23 0300 0000 0002 1891 5385
BIC: CEKOCZPP

Z účtu se budou hradit členské poplatky v mezinárodních organizacích, jichž jsme nebo budeme členem, výdaje spojené s vydáváním a distribucí informačních materálů o sdružení a PWS, poplatky za pronájem prostor pro setkání apod.
Existence účtu nám umožňuje žádat o sponzorské dary na některé aktivity a tím zajistit jejich finanční dostupnost.

14. listopadu 2007 se na společném víkendu rodin konala II. valná hromada, kde byl odhlasován přítomnými členy sdružení členský příspěvek 500 Kč na rok /člena. Tím vznikla povinost všem členům sdružení zaplatit tento příspěvek, termín splatnosti příspěvku na rok 2008 stanovila výkonná rada na 31/7/2008. Upozorňujeme, že nezaplacení členského příspěvku je důvodem k ukočení členství ve sdružení.

Pro zjednodušení administrativy s placením poplatků a zároveň indetifikaci jednotlivých plátců bude každému členovi sdružení přiděleno registrační číslo.
Prosíme proto každého z Vás o vyplnění registračního listu,dále RLP, který zašlete na adresu: OSPWS, Hana Verichová, Na stráni 4, Praha 10, 10100.

Na základě zaslaného RLP Vám bude přiděleno registrační číslo, které budete používat pro všechny platby jako součást variabilního symbolu. Variabilní symbol se bude skládat ze dvou částí. První 2 čísla budou proměnná podle druhu platby (příspěvky, víkend a pod), druhá část bude registrační číslo fixní pro každého člena. Podrobnější informace dostanete s registračním číslem.

Tuto informaci posíláme i rodinám, které máme sice v seznamu, ale kontakt s námi neudržují a členy nejsou. V případě vašeho zájmu o členství prosím vypňte RLP.

Nezapomeňte, prosím, uvést na vyplněný RLP, zda je možné Vám zaslat registrační číslo e-mailem. Rádi bychom omezili zasílání informací poštou. Pokud jste si někdo nově založil e-mailovou adresu, sdělte nám jí, usnadní nám to rozesílání informací.

Výhody členství
Registrace za člena znamená podle stanov volební hlas na valné hromadě a zvýhodnění při platbách na společných akcích.
Tento dopis je zároveň poslední rozesílaný všem rodinám, o kterých víme bez ohledu na dosavadní členství. Nadále však budeme informace posílat jen registrovaným členům sdružení. Nečlenové si záklaní info budou moci najít na web stránkách sdružení, kde budou uvedena data setkání apod. Rodiny, ve kterých nebude žádný člen sdružení, budou mít také v případě účasti na společných akcích (např. víkendová setkání) vyšší finanční spoluúčast.

Přečtěte si zápis z 2. valné hromady OS pro PWS.

Za výkonnou radu

Hana Verichová a Pavel Birčák


Archív

 
 

Máte dotaz ohledně syndromu Prader-Willi? Ptejte se lékaře v naší poradně.

Dobrý den, potřebuje rodič, který má nejistotu v podobnosti diagnozy se symptomy u jeho dítěte doporučení od pediatra,...

Paní Sločíková, doporučení o PLDD by jste mít měli. Endokrinolog potřebuje výpis z dokumentace dětského lékaře o výšc...

 

O čem by jste chtěli slyšet na našich setkáních?

 
Genetika
 3398 
Sociální problematika
 2738 
Sourozenecké vztahy
 2714 
Zvládání agrese
 2983 
Endokrinologie
 2986 
Léčba růstovým hormonem
 2896 


starší ankety