Přeskočit navigaci

Novinky

Projekt 3D scanování obličeje

Projekt 3D scanování obličeje

Nadále pokračuje projekt 3D skenování obličeje ve FN MOTOL. ČAVO v akademickém roce  2015/2016 navázalo spolupráci s FN Motol týkající se projektu 3D skenování obličeje. Původně se jednalo o dlouhodobou studii hodnocení vývoje obličeje zdravé české populace. V rámci studentského grantu ve spolupráci s ÚBLG FNM jako Národním koordinačním centrem pro vzácná onemocnění se rozběhl další výzkumný projekt soustřeďující se na pacienty se vzácnými genetickými onemocněními. Projekt se zatím týká pouze cca šesti vybraných vzácných onemocnění, včetně PWS.

Kontaktní informace jsou: Veronika.Caganova@fnmotol.cz, tel.: 739 667 678.

Proč se zapojit do projektu?

Jedná se o dlouhodobou studii hodnocení vývoje obličeje zdravé české populace ze dvou pohledů, zaprvé formou longitudinální studie dětí od šesti do patnácti let věku, zadruhé formou tranverzálního zpracování nashromážděných dat (jedinců od narození do vysokého dospělého věku) s cílem vytvořit normy pro jednotlivé věkové kategorie s ohledem na pohlaví. Tyto normy pak dále slouží pro hodnocení pacientů s obličejovými malformacemi, získanými hemiparézami, faciální stigmatizací. Dále se jedná o výzkum navazující na dlouholetou spolupráci pracovníků PřF UK s rozštěpovými specialisty ve FNKV a FNM, zaměřenou na růst a vývoj kraniofaciální oblasti u pacientů s obličejovými rozštěpy.

Co je Faciální skener 3DMD Face?

Faciální skener 3DMD Face je přístroj sloužící ke snímání obličeje, jehož výstupem je přesný 3D model. Sestává ze šesti kamer, přičemž výstupem dvou kamer jsou fotografie, zbývající čtyři kamery snímají povrch obličeje. Princip snímání je čistě optický, nepředstavuje pro skenovaného jedince žádnou zátěž a je srovnatelný s fotografováním. Snímání trvá v řádu milisekund.

Koho potřebujeme?

Do tohoto projektu potřebujeme dobrovolníky z řad pacientů – rodiče s nemocnými dětmi i dospělé, kteří budou ochotni dostavit se do FN Motol na Oddělení klinické genetiky.

Koho kontaktovat, abych si mohl domluvit skenování?

3D skenování má ve Fakultní nemocnici na starosti paní Mgr. Veronika Cagáňová. Ta je k dispozici kdykoliv jednak na e-mailu a také na telefonu. Je nezbytné se na skenování předem domluvit přímo s paní magistrou Cagáňovou, aby s vámi počítala.

Kontaktní informace jsou: Veronika.Caganova@fnmotol.cz, tel.: 739 667 678.

Kam se dostavit?

Oddělení klinické genetiky je umístěno v dospělé části FN Motol (modrý monoblok), uzel D, 3. patro. Plánek umístění ambulancí najdete na adrese http://www.fnmotol.cz/ublg/ambulance/.

Po příchodu na oddělení je vlevo recepce, kde je potřeba se ohlásit.

Náhrada cestovného

Pro tento účel je jako náhrada cestovních výdajů z grantu vyhrazeno 500,- Kč na skenovaného jedince.


Archív

 
 

Máte dotaz ohledně syndromu Prader-Willi? Ptejte se lékaře v naší poradně.

Dobrý den, potřebuje rodič, který má nejistotu v podobnosti diagnozy se symptomy u jeho dítěte doporučení od pediatra,...

Paní Sločíková, doporučení o PLDD by jste mít měli. Endokrinolog potřebuje výpis z dokumentace dětského lékaře o výšc...

 

O čem by jste chtěli slyšet na našich setkáních?

 
Genetika
 3397 
Sociální problematika
 2737 
Sourozenecké vztahy
 2713 
Zvládání agrese
 2982 
Endokrinologie
 2985 
Léčba růstovým hormonem
 2895 


starší ankety