Přeskočit navigaci

Novinky

Zápis II. valné hromady Občanského sdružení PWS

Zápis II. valné hromady Občanského sdružení PWS Dne 14/10/2007 se konala II. Valná hromada Občanského sdružení PWS (OSPWS). Jednání se zůčastnilo 17 členů. To je 56 % všech členů. Jelikož byla přítomna nadpoloviční většina členů začala valná hromada dle plánu.

 1. Registrace členů sdružení – zasedání valné hromady se celkem zůčastnilo 17 členů

 2. Zpráva o činnosti sdružení do roku 2007 + finanční souhrn (příloha) Předsedkině OSPWS Ing. H. Verichová přednesla zprávu o činosti združení a finanční přehled. (Viz. Příloha) – valná hromada schválila jednohlasně zprávu o činnosti.

 3. Návrh na zavedení členských příspěvků Výbor navrhl zavést členské příspěvky ve výši 300Kč Příspěvky budou zejména použity na:
  • Hrazení nákladů za vedení účtů
  • Nákladů na rozesílání informačních materiálů
  • Úhradu pronájmu prostor pro setkání

  Během diskuse k tomuto bodu bylo navrženo stanovit členský příspěvek na 500Kč.

  Hlasování: Proti 0 Pro: 16 Zdržel se: 1

  Pro období roku 2008 byl schválen členský příspěvek 500Kč. Příspěvek je nutné zaplatit nejpozději do 31/7/2007

 4. Návrh na změnu stanov sdružení Přípravný výbor navrhl tyto změny stanov:
  1. Změnit název sdružení na: Občanské sdružení pro PRADER-WILLI syndrom

   Hlasování: Proti: 0 Pro: 17 Zdržel se: 0

  2. V části Zásady hospodaření přidat odstavec 4. v tomto znění:
   4) Výsledky hospodaření sdružení předkládá výkoná rada nebo výkonou radou pověřená osoba za každý kalendářní rok ke schválení valnou hromadou jako součást zprávy o činnosti.

   Hlasování: Proti 0 Pro: 17 Zdržel se: 0

   Změny stanov byli schváleny, VR pověřila H. Verichovou oznámením změn na MV ČR.

 5. Volby do výkoného rady:
  Do výkonné rady kandidovali:
  Ing. Hana Verichová, Mudr. Sylvie Kubcová, Pavel Birčák Jiní kandidáti se nepřihlásili.

  Hlasování: Pro 15 Proti: 0 Zdrželi se: 2

 6. Různé:
  Valná hromada vyjádřila poděkování J. Ryšánkové za přípravu víkendového setkání dále pak J. Drozdové a A. Kosterové za organizaci večerního programupro děti a mládež.

  Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Valná hromada poté ukončila své zasedání. Předběžný termín schůzky výkonné rady byl stanoven na 7/11/2007. Na této schůzce proběhne volba předsedy.

Archív

 
 

Máte dotaz ohledně syndromu Prader-Willi? Ptejte se lékaře v naší poradně.

Dobrý den, potřebuje rodič, který má nejistotu v podobnosti diagnozy se symptomy u jeho dítěte doporučení od pediatra,...

Paní Sločíková, doporučení o PLDD by jste mít měli. Endokrinolog potřebuje výpis z dokumentace dětského lékaře o výšc...

 

O čem by jste chtěli slyšet na našich setkáních?

 
Genetika
 3398 
Sociální problematika
 2738 
Sourozenecké vztahy
 2714 
Zvládání agrese
 2983 
Endokrinologie
 2986 
Léčba růstovým hormonem
 2896 


starší ankety