Přeskočit navigaci

PRADER-WILLI, z.s.

Vážení návštěvníci našich stránek,

pokusíme se Vás seznámit s historií a okolnostmi, které vedly k založení našeho sdružení.

Od března roku 2000 první dítě v České republice se syndromem Prader-Willi získalo léčbu růstovým hormonem na základě potvrzeného deficitu růstového hormonu. Až v září roku 2001 byla Státním ústavem pro kontrolu léčiv schválena indikace Prader-Willi syndrom pro léčbu růstovým hormonem, která je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. To byl první krok, kdy se vůbec o tyto pacienty někdo začal zajímat. Jelikož léčba růstovým hormonem je v České republice pouze v určitých centrech, tak i děti se syndromem Prader-Willi se začaly shromaždovat u pediatrických endokrinologů-specialistů.

První setkání rodičů se konalo na Klinice dětí a dorostu v Praze na Karlově za velké podpory doktorky Houšťkové. K tomuto setkání byli přizváni i další lékaři, kteří rodičům pomohli objasnit příčiny syndromu Prader-Willi (primářka Havlovicová - genetika), ale také je seznámili s ucelenými informacemi o léčbě růstovým hormonem, kterých v té době bylo velmi pomálu, především v zahraničním tisku.

Poté následovala další setkání rodin z celé České republiky. Během nich byl vždy pozván lékař s odborností, která rodiče nejvíce zajímá, jako například pediatr, endokrinolog, psycholog, foniatr, logoped. Cílem těchto setkání bylo také sepsat stanovy občanského sdružení PWS, které formálně vzniklo 21. 10. 2003.

Naším cílem je vyvíjet aktivity směřující ke zkvalitnění života lidí postižených syndromem Prader-Willi.

 
 

Máte dotaz ohledně syndromu Prader-Willi? Ptejte se lékaře v naší poradně.

Dobrý den, potřebuje rodič, který má nejistotu v podobnosti diagnozy se symptomy u jeho dítěte doporučení od pediatra,...

Paní Sločíková, doporučení o PLDD by jste mít měli. Endokrinolog potřebuje výpis z dokumentace dětského lékaře o výšc...

 

O čem by jste chtěli slyšet na našich setkáních?

 
Genetika
 3397 
Sociální problematika
 2737 
Sourozenecké vztahy
 2713 
Zvládání agrese
 2982 
Endokrinologie
 2985 
Léčba růstovým hormonem
 2895 


starší ankety