Přeskočit navigaci

Slovník

Během vašich návštěv u lékaře vždy nemusíte všem výrazům správně porozumět. Zde se vám budeme snažit některé výrazy vyjasnit. Pokud chcete s nějakým slovíčkem pomoci, tak nám určitě napište a my se vám pokusíme pomoci.

Svalový tonus

Tonus – napětí, v původní fyzikálním smyslu (napětí svalu nebo stěny cévy) i ve smyslu přeneseném (nervové napětí); svalový tonus – napětí svalu

Chromozom

Vláknitá struktura buněčného jádra, v níž je v podobě DNA obsažena dědičná informace. Člověk má ve svých tělesných buňkách 46 chromozomů.

Hypotalamus

Část mozku ležící pod mozkovou komorou. Řídí řadu hormonálních a útrobních funkcí organismu, hypofýzu a jejím prostřednictvím pak další žlázy s vnitřní sekrecí (nadledvinky, štítnou žlázu, pohlavní žlázy). Tvoří se v něm hormony, které se do krve vylučují zadním lalokem hypofýzy. Jsou v něm též centra řídící činnost nervového systému, dále centrum hladu a sytosti, žízně, centrum řídící teplotu těla, centra ovlivňující sexuální funkce.

Hypofýza (podvěsek mozkový)

Drobný orgán na spodní straně mozku. Řadí se k žlázám s vnitřní sekrecí. Dělí se na přední část, která svými hormony řídí řadu dalších žláz, a na zadní část, která vylučuje některé hormony vytvořené v jiné části mozku a do ní transportované.

Skolióza

Vychýlení páteře do strany. Skolióza může být vrozená nebo způsobená různými onemocněními páteře, zádových svalů nebo nervů. V léčbě je důležité cílené cvičení, vhodné je např. plavání, korzety, v některých případech je léčba operační.

Estrogeny

Ženské pohlavní hormony tvořené především ve vaječnících. Jejich hladina u dospělé ženy kolísá s menstruačním cyklem. V pubertě jsou estrogeny zodpovědné za růst pohlavních orgánů a vývoj druhotných pohlavních znaků.

Androgeny

Mužské pohlavní hormony. Vznikají ve varlatech, malé množství též v kůře nadledvin. Nejvýznamnějším androgenem je testosteron.

Strabismus

Obecný pojem pro všechny formy šilhavosti.

Cukrovka (diabetes mellitus – DM)

Onemocnění způsobené nedostatkem inzulinu nebo jeho nízkou účinností. Postihuje až 5% obyvatelstva. DM se dělí na dva hlavní typy. 1. typ, tzv. závislý na inzulinu, vzniká častěji v mládí na autoimunitním podkladu, má značný sklon k těžkým akutním komplikacím a nezbytné je podávání inzulinu, jehož je při tomto typu v těle naprostý nedostatek. Jeho začátek v dospělosti je méně častý. 2. typ, nezávislý na inzulinu, vzniká spíše u starších, mnohdy obézních pacientů s výskytem cukrovky v rodině.

Růstový hormon

Peptidový hormon předního laloku hypofýzy. Je nezbytný pro růst organismu. Kromě ovlivnění růstu má výrazné metabolické účinky. Příznivé účinky růstového hormonu se popisují na oběh, kosti, svaly, distribuci tuku, psychiku, toleranci stresu, paměť apod.

Aspartam

Patří mezi látky, které souhrnně označujeme jako náhradní sladidla. Nahrazují v potravinách cukr a to zejména z důvodu energetických (daná potravina má pak nižší energetickou hodnotu, než potravina slazená cukrem) nebo dietních (např. diabetici nemohou konzumovat sacharózu a ke slazení používají náhradní sladidla). Náhradní sladidla jsou důležitá nejen pro lidi, kteří chtějí zhubnout, ale jsou nezbytná pro diabetiky.

Hypotonie

snížené napětí, především svalu, může být různého stupně – od mírné až po závažnou. Může se vyskytovat např. u dětí s Downovým syndromem – zlepšuje se s věkem, ale výraznou úpravu příznaků sníženého svalového napětí je možné dosáhnout pomocí rehabilitačních programů zaměřených na motorický vývoj dítěte.

IGF-I (insulin-like growth factor)

růstový faktor, který zprostředkuje některé dlouhodobé účinky růstového hormonu. Má hypoglykemizující účinek (podobný inzulínu), působí však i na růst, na nervový systém a skelet. Vzniká zejména v játrech pod vlivem růstového hormonu.

Kostní hustota (denzita)

hustota kostní tkáně (BMD – bone mineral density), ke snížení kostní hustoty dochází u žen v období menopauzy (v důsledku snížení hladin pohlavních hormonů), zároveň je však úbytek hustoty kostní tkáně příznakem mnoha onemocnění.

Progesteron

ženský pohlavní hormon, tvořící se ve vaječnících, placentě. Hraje důležitou roli při přípravě organismu na těhotenství a jeho udržení.

Hypertenze – vysoký krevní tlak

Onemocnění se projevuje zvýšeným arteriálním tlakem nad 140/90 mm Hg (závislost na pohlaví a věku) Pokud se tento stav neléčí, má to za následek zvýšené riziko onemocnění srdce a cév nebo i smrti na srdeční infarkt či mozkovou mrtvici.

Osteoporóza

Onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty. Jde o řídnutí kostí, které je příčinou jejich zvýšené křehkosti s vyšší pravděpodobností vzniku zlomenin. V kostní hmotě se vytvářejí póry, dochází k úbytku vápníku a jiných minerálů. U každého člověka probíhá výstavba a odbourávání kostní hmoty současně, a to po celý život. Za normálních okolností jsou obě činnosti v rovnováze. Při osteoporotickém onemocnění však převládá odbourávání. Nejčastějším projevem jsou zlomeniny v krčku stehenní kosti
 
 

Máte dotaz ohledně syndromu Prader-Willi? Ptejte se lékaře v naší poradně.

Dobrý den, potřebuje rodič, který má nejistotu v podobnosti diagnozy se symptomy u jeho dítěte doporučení od pediatra,...

Paní Sločíková, doporučení o PLDD by jste mít měli. Endokrinolog potřebuje výpis z dokumentace dětského lékaře o výšc...

 

O čem by jste chtěli slyšet na našich setkáních?

 
Genetika
 3403 
Sociální problematika
 2741 
Sourozenecké vztahy
 2717 
Zvládání agrese
 2987 
Endokrinologie
 2989 
Léčba růstovým hormonem
 2902 


starší ankety